INDUSTRIELLT OCH KOMMERSIELLT BYGGANDE

Varje industriellt och kommersiellt byggprojekt kännetecknas av sina tydliga krav som kräver en skräddarsydd ingenjörslösning. På CONSTRO är våra specialister engagerade i att leverera de mest optimala tekniska lösningarna för projektgenomförande. Våra yrkesverksamma tar hand om följande arbeten: stålbyggnader och strukturer, rörledningssystem, lagringstankar, VVS-installation på arbetsplatsen, svets- och monteringsarbeten.

Kompetensen och färdigheterna hos våra specialister gör det möjligt för oss att erbjuda organisation och utförandet av arbete av högsta kvalitet för projektgenomförande från början till slut. Därför kan vi erbjuda våra kunder de mest effektiva lösningarna skräddarsydda för optimal resursallokering.

Med hjälp av våra tillgängliga resurser kan vi hitta den mest lämpliga lösningen för att genomföra kundens vision och uppfylla deras behov i största möjliga utsträckning. Letar du efter en pålitlig partner för att implementera INDUSTRIELLA OCH KOMMERSIELLA BYGGLÖSNINGAR? Kontakta oss så hittar vi en lösning som bäst passar dina behov.

Industriellt och kommersiellt byggande

Vi är betrodda av

STÅLBYGGNADER OCH KONSTRUKTIONER

 • Installation av stålkonstruktioner
 • Prefabricering av stålkonstruktioner vid kundens verkstad
 • Installation av sandwichpaneler
 • TRP-panelinstallation

RÖRLEDNINGSSYSTEM

 • Installation på arbetsplats
 • Prefabricering vid kundens verkstad

LAGRINGSTANKAR

 • Installation på arbetsplatsen
 • Prefabricering vid kundens verkstad

VVS-installation PÅ ARBETSPLATSEN

 • Installation i industribyggnader
 • Installation i kommersiella byggnader

SVETS- OCH MONTERINGSARBETEN

 • Olika typer av svets- och monteringsarbeten med svetsprocesser 111, 135 (138), 136, 141

AVSLUTADE PROJEKT

TOP