Svetsningsarbete för gruvindustrin

Plats

Sverige

Reparationer av utrustning för gruvindustrin och transport på Malmbergets underjordsgruva och Aitiks dagbrott. Användning av svetsprocesserna 111 och 136 för svetsning av icke-legerade stål (tjocklek: inte mindre än 20 mm).

TOP