Kaivosteollisuuden hitsaustyöt

Sijainti

Ruotsi

Kaivosteollisuuden laitteistojen ja kulkuneuvojen korjaukset Malmbergetin maanalaisella kaivoksella ja Aitikin avolouhoksella. Hitsausmenetelmien 111 ja 136 käyttö seostamattomien terästen (paksuus: ei alle 20 mm).

TOP