SKEPPSBYGGNAD OCH MODERNISERING

Effektiv koordinering av fartygsbyggnad och renoveringsarbete är en förutsättning och samtidigt nyckeln för ett framgångsrikt projektgenomförande. För att genomföra projekt effektivt , och på rätt tid, baserar medarbetarna på CONSTRO sina uppgifterna på lång erfarenhet samt tydliga arbetsprinciper. Vi tar hand om projekten inom följande områden: elinstallationsarbeten, montering av fartygsskrov, svets- och monteringsarbeten, VVS-installation och rörledningssystem.

De viktigaste kriterierna vi tar hänsyn till när vi genomför projekt är tid, budgethantering och de högsta kvalitetskraven. Tack vare kompetensen hos våra kvalificerade specialister kan vi säkerställa ett gott genomförande av ett projekt från början till slut. Vårt mål är att leverera ett arbete som är skräddarsytt för att möta våra kunders exakta behov och att även kunna erbjuda alternativa lösningar som överträffar förväntan.

Med tanke på de tillgängliga resurserna och tidskostnaderna strävar vi efter att genomföra projekt samtidigt som vi upprätthåller högsta kvalitetsstandarder. Letar du efter en pålitlig partner för att implementera lösningar för skeppsbyggnad och modernisering? Kontakta oss så hittar vi en lösning som bäst passar dina behov.

Skeppsbyggnad och modernisering

Vi är betrodda av

ELEKTRISKA INSTALLATIONSARBETEN

 • Installation av huvud- och sekundära kabelrännor
 • Kablageverk
 • Installation av elektrisk utrustning
 • Installation av säkerhetssystem
 • Anslutnings-/avslutningsarbeten
 • Testning av elektrisk ström, spänning och resistans
 • Övrig elinstallationsverksamhet

MONTERING AV FARTYGSSKROV

 • Montering och installation av sektioner och block
 • Utrustningsarbeten
 • Sandblästring och målning

SVETS- OCH MONTERINGSARBETEN

 • Olika typer av svets- och monteringsarbeten med svetsprocesser 111, 135 (138), 136, 141

VVS INSTALLATION

 • Installation av värmesystem
 • Installation av ventilations- och luftkonditioneringsutrustning
 • Installation av AC-rum
 • Installation av fyrkantiga kanaler, spirorör och metallkonstruktioner

RÖRLEDNINGSSYSTEM

 • Rörledningssvetsarbeten
 • Installation av rörledningar
TOP