SKEPPSBYGGNAD OCH MODERNISERING

Effektiv samordning av skeppsbyggnad och moderniseringsarbete är en nyckelförutsättning för ett framgångsrikt projektgenomförande. För att genomföra projekt effektivt och i rätt tid förlitar sig specialisterna på CONSTRO erhållen erfarenhet samt tydliga driftsprinciper. Vi tar hand om projekten inom följande områden: elinstallationsarbeten, montering av fartygsskrov, svets- och monteringsarbeten, VVS-installation och rörledningssystem.

De viktigaste kriterierna vi tar hänsyn till när vi genomför projekt är tid, budgethantering och de högsta kvalitetskraven. Tack vare kompetensen hos våra kvalificerade specialister kan vi erbjuda genomförande av projekt från början till slut. Vårt mål är att leverera arbete som är skräddarsytt för att möta våra kunders exakta behov och att erbjuda alternativa lösningar som överträffar deras förväntningar.

Med tanke på de tillgängliga resurserna och tidskostnaderna strävar vi efter att genomföra projekt samtidigt som vi upprätthåller högsta kvalitetsstandarder. Letar du efter en pålitlig partner för att implementera lösningar för skeppsbyggnad och modernisering? Kontakta oss så hittar vi en lösning som bäst passar dina behov.

ELEKTRISKA INSTALLATIONSARBETEN

 • Installation av huvud- och sekundära kabelrännor
 • Kablageverk
 • Installation av elektrisk utrustning
 • Installation av säkerhetssystem
 • Anslutnings-/avslutningsarbeten
 • Testning av elektrisk ström, spänning och motstånd
 • Övrig elinstallationsverksamhet

MONTERING AV FARTYGSSKROV

 • Montering och installation av sektioner och block
 • Utrustningsarbeten
 • Sandblästring och målning

SVETS- OCH MONTERINGSARBETEN

 • Olika typer av svets- och monteringsarbeten med svetsprocesser 111, 135 (138), 136, 141

VVS INSTALLATION

 • Installation av värmesystem
 • Installation av ventilations- och luftkonditioneringsutrustning
 • Installation av AC-rum
 • Installation av fyrkantiga kanaler, spirorör och metallkonstruktioner

RÖRLEDNINGSSYSTEM

 • Rörledningssvetsarbeten
 • Installation av rörledningar
TOP