Elinstallationsarbeten på en havsbaserad vindkraftsplattform

Location

Danmark

Engagemanget för förnybar energi märktes tydligt i projektet med en havsbaserad vindkraftsplattform. Vi åtog oss den omfattande uppgiften att utföra fullständiga elinstallationsarbeten, vilket säkerställer en sömlös integration av system som är avgörande för att utnyttja vindkraft. Vår expertis spelade en avgörande roll för att skapa en hållbar och effektiv energilösning.

TOP