Offshore transformatorstation elinstallationsarbeten

Location

Belgien, Antwerpen

Projektet omfattade den kompletta elinstallationen för en transformatorstation till havs, en uppgift som krävde expertis och precision. Detta kritiska arbete säkerställde transformatorstationens tillförlitliga funktion, vilket gjorde det möjligt att effektivt hantera och distribuera elkraft från offshorekällor till landnät. Vårt engagemang för excellens och säkerhet var av största vikt i detta projekt.

TOP