Offshore transformatorstation elinstallationsarbeten

Location

Belgien, Antwerpen

Projektet omfattade en komplett elinstallationen för en transformatorstation till havs, en uppgift som krävde god expertis och precision. Detta viktiga arbete säkerställde transformatorstationens tillförlitlighet och funktionalitet, vilket gjorde det möjligt att effektivt hantera och distribuera elkraft från offshorekällor till landnät. Vårt engagemang för excellens och säkerhet var av största vikt i detta projekt.

TOP