Konstruktionsuppgradering av en färja

Location

Finland, Lovisa

Detta ambitiösa projektet innebar en betydande strukturell uppgradering av en färja, en kritisk satsning som omfattade installationen av en serie kolstålblock. Dessa block spelade en avgörande roll för att förbättra färjans stabilitet och effektivitet. För att utföra denna invecklade uppgift använde våra svetsare flitigt den avancerade svetsprocessen 136, vilket säkerställer inte bara sömlös integration utan också den långsiktiga hållbarheten hos dessa komponenter. Detta projekt understryker vårt engagemang för sjösäkerhet och innovation.

TOP