Tillverkning av byggnadskonstruktioner

Plats

Norge

Tillverkning av icke-legerade och låglegerade stålkonstruktioner, trappor, räcken och andra element för olika ändamål, med användning av svetsprocesserna 135 (138) och 136.

TOP