Konstruktion och svetsning av petroleumproduktreservoar

Location

Finland, Helsingfors

Under projektets gång utnyttjade vi styrkan och hållbarheten hos svart stål, med hjälp av avancerad halvautomatisk svetsutrustning för att sömlöst smälta samman komponenterna. Denna noggranna process garanterade inte bara den strukturella integriteten i vår skapelse utan betonade också vårt engagemang för precision och excellens. Det är värt att notera att slutprodukten har en imponerande behållarkapacitet på 8900 kubikmeter, vilket visar både vårt engagemang för kvalitet och vår förmåga att leverera på krävande specifikationer.

TOP