Konstruktion och svetsning av petroleumproduktreservoar

Location

Finland, Helsingfors

Under projektets gång utnyttjade vi styrkan och hållbarheten hos svart stål. Med hjälp av avancerad halvautomatisk svetsutrustning kunde delkomponenterna sömlöst sammanfogas . Denna nogsamt genomförda process garanterade inte bara egenskaperna i slutprodukten, utan betonade också vårt engagemang för precision och perfektion. Noterbart att reservoaren har en imponerande behållarkapacitet på 8900 kubikmeter, vilket visar både vårt engagemang för kvalitet och vår förmåga att leverera på krävande specifikationer.

TOP