Byggprojektet för industribyggnader

Location

Sverige, Lund

Slutförda uppgifter:
  • installation av stålramen,
  • etablering av plintväggar av armerad betong,
  • montering av "sandwich" väggpaneler,
  • placeringen av ett trapetsformat ståltakdäck för strukturellt stöd,
  • och väggisolering.

TOP