Byggeprosjektet for industribygg

Location

Sverige, Lund

Gjennomførte oppgaver:

  • montering av stålrammen,
  • etablering av sokkelvegger i armert betong,
  • montering av "sandwich" veggpaneler,
  • plassering av trapesformet ståltakdekke for strukturell støtte,
  • veggisolering.
TOP