Installation av stålstrukturer, REDI-projektet

Plats

Helsingfors, Finland

Installation av stålstrukturer för olika ändamål inom REDI-projektet.

TOP