Installationsarbeten av byggnader för olika ändamål

Location

Norge, Haugesund

Vårt uppdrag innebar omfattande installationer av stålstrukturer. Dessa fungerade som den stödjande stommen för olika byggnader med därtill hörande stor variation av applikationer. Detta involverade inte bara noggrann montering av stålramar, utan förutsatte också exakt passning med både isolerade och icke-isolerade väggpaneler. Dessa i sin tur spelar en avgörande roll för att förstärka energieffektiviteten och förbättra miljökomforten. Dessutom åtog vi oss den viktiga uppgiften att installera taktäckssystem, vilket förstärkte den övergripande strukturen och hållfastheten i de byggnader vi byggde.

TOP