Installationsarbeten av byggnader för olika ändamål

Location

Norge, Haugesund

Vårt arbete omfattade omfattande installation av stålramar, som fungerade som den grundläggande ryggraden för ett varierat utbud av strukturer med mångfacetterade applikationer. Detta involverade inte bara noggrann monteringen av stålramar utan också den exakta integrationen av isolerade och icke-isolerade väggpaneler, som spelar en avgörande roll för att förbättra energieffektiviteten och miljökomforten. Dessutom åtog vi oss den viktiga uppgiften att installera takdäckssystem, vilket säkerställer den övergripande strukturella integriteten och motståndskraften hos de byggnader vi konstruerade.

TOP