Installasjonsarbeid av bygninger med forskjellige formål

Location

Norge, Haugesund

Arbeidsomfanget vårt omfattet omfattende installasjon av stålrammer, som fungerte som den grunnleggende ryggraden for et mangfoldig utvalg av strukturer med mangefasetterte bruksområder. Dette innebar ikke bare den omhyggelige monteringen av stålrammer, men også den nøyaktige integreringen av isolerte og ikke-isolerte veggpaneler, som spiller en sentral rolle for å forbedre energieffektivitet og miljøkomfort. I tillegg påtok vi oss den viktige oppgaven med å installere takdekkesystemer, og sikre den generelle strukturelle integriteten og motstandskraften til bygningene vi konstruerte.

TOP