Installationsarbeten vid Vantaa flygplats

Plats

Helsingfors, Finland

Installation av Ground Run-up Enclosure och Jet Blast Deflector som en del av flygplatsens infrastruktur. Dimensioner på väggelement: 107x104x18m. Montering av väggelement: 292 ton. Dimensioner på Jet Blast Deflector: 60x15m. Montering av Jet Blast Deflector: 105 ton. Installation av akustikpaneler: 4050 m². Installation av profilerade plåtar: 4350 m².

TOP