Installasjonsarbeid ved Vantaa flyplass

Beliggenhet

Helsinki, Finland

Installering av Ground Run-up Enclosure og Jet Blast Deflector som en del av flyplassinfrastrukturen. Dimensjoner på veggkonstruksjoner: 107x104x18m. Montering av veggkonstruksjoner: 292 tonn. Dimensjoner på Jet Blast Deflector: 60x15m. Montering av Jet Blast Deflector: 105 tonn. Installering av akustiske paneler: 4050 m². Installering av profilerte metallplater: 4350 m².

TOP