Installation av metallstrukturer

Plats

Tau, Norge

Installation av metallstrukturer: 60 ton. Installation av profilerade metallplåtar: 3000m². Tenningsarbeten och installation av avrinningssystem för regnvatten.

TOP