Installation av elkablar

Location

Tyskland, Wiesbaden

Projektet omfattade en rad uppgifter avseende hög- och lågspänningsinstallation. Dessa uppgifter involverade montering, installation och anslutning av utrustning och styrenheter, samt montering, installation och placering av elskåp. Dessutom omfattade arbetet utläggning av fiberoptiska, hög- och lågspänningskablar samt konstruktion och utbyggnad av kabelvägar med hjälp av lämpliga fixturer som monteringsfästen, kabelrör och klämmor, samtidigt som brandskyddskraven följdes vid behov. Under hela projektet genomgick lågspänningssystemen mät- och testförfaranden i enlighet med de etablerade standarderna din enligt VDE 0100-600 för det första testet och VDE 0100/0105 för omtestet.

TOP