Sähköjohtoasennustyö

Location

Wiesbaden, Saksa

Projekti koostui suur- ja pienjännitesähköasennuksista. Tehtäviin kuului ohjauslaitteiden ja kojeiden kokoonpano-, asennus- ja kytkentätehtävät sekä ohjauskeskusten kokoonpano-, asennus- ja sijoittelutehtävät. Lisäksi työhön kuului kuituoptisten sekä korkea- ja matalajännitekaapeleiden veto ja kaapelireittien rakentaminen käyttämällä asianmukaisia kiinnikkeitä kuten asennuskiinnikkeitä, johtoputkia ja kiristimiä huomioiden tarvittaessa palosuojavaatimukset. Projektin aikana matalajännitejärjestelmiä mitattiin ja testattiin standardin DIN VDE 0100-600 mukaisesti ja uudelleentestaus suoritettiin standardin DIN VDE 0100/0105 mukaisesti.

TOP