Installasjonsarbeid for elektrisk kabling

Location

Tyskland, Wiesbaden

Prosjektet omfattet en rekke oppgaver knyttet til høy- og lavspent elektrisk installasjon. Disse oppgavene innebar montering, installasjon og tilkobling av utstyr og styringsenheter, samt montering, installasjon og plassering av tavlestyreskap. I tillegg inkluderte arbeidet legging av fiberoptiske, høy- og lavspentkabler, og bygging og utvidelse av kabelruter ved bruk av passende apparatur som monteringsbraketter, kabelrør og klemmer, samtidig som brannbeskyttelseskravene ble fulgt når det var nødvendig. Gjennom hele prosjektet gjennomgikk lavspenningssystemene måle- og testprosedyrer i henhold til de etablerte standardene DIN VDE 0100-600 for den første testen og DIN VDE 0100/0105 for retesten.

TOP