Installatiewerkzaamheden elektrische bedrading

Location

Duitsland, Wiesbaden

Het project omvatte een reeks taken op het gebied van elektrische hoog- en laagspanningsinstallaties. Deze taken omvatten de montage, installatie en aansluiting van apparatuur en regelapparatuur, evenals de montage, installatie en plaatsing van schakelkasten. Daarnaast omvatte de werkzaamheden het leggen van glasvezelkabels, hoogspannings- en laagspanningskabels, en het aanleggen en uitbreiden van kabeltracés met behulp van geschikte bevestigingen zoals montagebeugels, kabelbuizen en klemmen, waarbij indien nodig de brandveiligheidseisen in acht werden genomen. Gedurende het project werden de laagspanningssystemen onderworpen aan meet- en testprocedures in overeenstemming met de vastgestelde normen van DIN VDE 0100-600 voor de eerste test en DIN VDE 0100/0105 voor de herhalingstest.

TOP