Installation av elkablar

Location

Tyskland, Erfurt

Projektet omfattade olika uppgifter relaterade till elinstallation med både hög- och lågspänningssystem. Dessa uppgifter inkluderade montering av distributionselskåp, installation och anslutning av kablar och kontrollpaneler, konstruktion av hög- och lågspänningskablar, samt montering, installation och anslutning av utrustning, styrenheter och lampor. Under hela projektet genomfördes mätningar och tester på lågspänningssystemen, i enlighet med de standarder som anges enligt VDE 0100-600 för det första testet och VDE 0100/0105 för omtestet.

TOP