Sähköjohtoasennustyö

Location

Erfurt, Saksa

Projekti koostui erilaisista matala- ja korkeajännitejärjestelmien asennustöistä. Tehtäviin lukeutui jako-ohjauskaappien kokoonpano, johtojen ja ohjauspaneeleiden asennus- ja kytkentätöistä, suur- ja pienjännitejohtojen asennustöistä sekä kojeiden, ohjauslaiteiden ja valaisinten kokoonpano, asennus ja kytkentätöistä. Projektin aikana pienjännitejärjestelmiä mitattiin ja testattiin standardin DIN VDE 0100-600 mukaisesti ja uudelleentestaus suoritettiin standardin DIN VDE 0100/0105 mukaisesti.

TOP