Installasjonsarbeid for elektrisk kabling

Location

Tyskland, Erfurt

Prosjektet omfattet ulike oppgaver knyttet til elektrisk installasjon med både høy- og lavspentanlegg. Disse oppgavene omfattet montering av distribusjonsstyreskap, installasjon og tilkobling av kabler og kontrollpaneler, konstruksjon av høy- og lavspentkabler, samt montering, installasjon og tilkobling av utstyr, kontrollenheter og lamper. Gjennom hele prosjektet ble det utført målinger og tester på lavspenningssystemene, i samsvar med standardene spesifisert av DIN VDE 0100-600 for den første testen og DIN VDE 0100/0105 for retesten.

TOP