Installation av elkablar

Location

Sverige, Skellefteå

Projektet innebar utförande av elinstallation och anslutningsarbeten inom en nybyggd industrianläggning. De utförda uppgifterna omfattade lämplig förläggning och anslutning av styrkablar, installation av kabelvägar, anslutning av olika styranordningar såsom temperatursensorer, nivågivare, tryckgivare och luftstyrda ventiler, samt lämplig anslutning av elskåp. Projektet omfattade installation och anslutning av internetkablar, samt implementering av ett styrsystem för det centrala dammsugarsystemet. Alla aspekter av rörledningshantering (elektrisk del), systeminstallation och elektriska anslutningsarbeten genomfördes framgångsrikt som en del av detta projekt, vilket också innebar förberedelse av arbetspaket.

TOP