Installasjonsarbeid for elektrisk kabling

Location

Sverige, Skellefteå

Prosjektet innebar utførelse av elektrisk installasjon og koblingsarbeider innenfor et nyoppført industrianlegg. Arbeidsoppgavene omfattet dyktig legging og tilkobling av styrekabler, installasjon av kabeltraseer, tilkobling av ulike styringsenheter som temperaturfølere, nivåfølere, trykkfølere og luftstyrte ventiler, samt dyktig kobling av styringsskap. Prosjektet omfattet installasjon og tilkobling av internettkabler, samt implementering av et kontrollsystem for sentralstøvsugersystemet. Alle aspekter av rørledningsstyring (elektrisk del), systeminstallasjon og elektrisk koblingsarbeid ble vellykket utført som en del av dette prosjektet, som også innebar flittig forberedelse av arbeidspakker.

TOP