Džiaugiamės, kad nusprendėte prisijungti!

 • Klaipėdos biuro adresas:
  Tilžės g. 86, Klaipėda (3 aukštas)

Jus pasitiks ir supažindins su darbo vieta Jūsų tiesioginis vadovas.

Jei kiltų klausimų – drąsiai rašykite į klausk@constro.eu.

Linkime, kad Jūsų kelionę mūsų kompanijoje lydėtų sėkmė ir gera nuotaika!

Jūsų būsimi kolegos – Constriečiai.

Jūs ir personalo skyrius:

 • Įdarbinimo dokumentai;
 • Vidaus darbo tvarkos taisyklės;
 • Saugos ir sveikatos instrukcijas tvarko darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas ir Asmenines apsaugos priemones išduoda sandėlio ir transporto koordinatorius.

Jūs ir projekto koordinatorius:

 • Darbo pradžios informacija;
 • Išvykimas į komandiruotę;
 • Grįžimas iš komandiruotės;
 • Apgyvendinimas;
 • Avansas ir kt.

Jūs ir darbų vadovas:

 • Darbui reikalingos priemonės;
 • Supažindinimas su kolektyvu;
 • Darbų paskirstymas komandoje statybos objektų, darbų planais;
 • Tvarka statybos objekte.

Komandiruotė

Darbuotojams

Trukmė:

6-8 savaitės ir 2 savaitės praleidžiamos Lietuvoje. Tačiau priklausomai nuo aplinkybių, komandiruotė gali trukti ilgiau ar trumpiau.

Darbuotojams

Išvykimas:

 • Vykstama automobiliu arba lėktuvu;
 • Automobilį turite pasiimti iš adreso – Tilžės g. 86, Klaipėda;
 • Vykstant lėktuvu, išperkamas 25kg bagažas;
 • Keliones iki oro uosto ir grįžimus iš komandiruotės namo – organizuojatės patys;
 • Informaciją apie komandiruotę gausite el. paštu 1-2 d.d. iki jūsų išvykimo į komandiruotę.
Darbuotojams

Grįžimas:

 • Atsakingas darbuotojas turi grąžinti automobilį adresu – Tilžės 86, Klaipėda ne vėliau nei per 1-2 d. nuo grįžimo iš komandiruotės;
 • Atvykę į komandiruotę, susiderinkite rotacijos laiką su darbų vadovu. Apie pasikeitusias aplinkybes praneškite ne vėliau kaip prieš 5 d.d. Iš anksto nepranešę, kelionės išlaidomis rūpinatės patys (netaikoma nelaimės ir kt. svarbiais atvejais).

Automobiliai

 • Atsiradus įmonės automobilio gedimui, baigiantis draudimui ar techniniam aptarnavimui – informuokite sandėlio ir transporto koordinatorių;
 • Grąžinkite tvarkingą ir švarų automobilį;
 • Naudokite automobilį savom reikėm prieš tai parašius prašymą ir suderinus su projektų koordinatoriumi;
 • Pasikeitus automobilio ekipažui, išsiregistruokite ir užsiregistruokite auto prieduose ir persiųskite projektų koordinatorei. Kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę persiųskite projektų koordinatorei aktualius ir tvarkingus automobilio perdavimo-perėmimo priedus;
 • Kuro kortelę naudoti tik sumokėti už kurą, langų plovimo skysčiui įsigyti, plovyklai ir kelių mokesčiams;
 • Įvykus eismo įvykiui informuokite vadovą. Baudas už kelių eismo taisyklių pažeidimus sumokėti reikės patiems.

Apgyvendinimas

 • Apgyvendinimas po 1-2 asmenis kambaryje;
 • Išvykstant namo patalpas palikite tvarkingas (susitvarkykite, išneškite šiukšles ir pakeiskite patalynę);
 • Jei kyla klausimų ar nesklandumų dėl apgyvendinimo, susisiekite su projektų koordinatoriumi.

Būste rasite:

 • Patalynę;
 • Virtuvės indus;
 • Buitinę techniką;
 • Interneto ryšį.

Nelaimingi atsitikimai

Darbuotojas nedelsiant turi informuoti tiesioginį vadovą (darbų vadovą):

 • Jei nukentėjo dėl įvykio darbe;
 • Jei įvyko nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą ar iš darbo;
 • Ūmios profesinės ligos atveju;
 • Jei asmuo, matė įvykį arba jo pasekmes;
 • Jei VOS neįvyko nelaimingas atsitikimas;
 • Darbų vadovas apie įvykį turi informuoti darbų saugos ir sveikatos specialistą, jeigu reikia – iškviesti skubiąją medicinos pagalbą.
 • Nepranešimas apie nelaimingą atsitikimą darbe ar susirgimą ūmia profesine liga, laikomas darbų saugos ir sveikatos pažeidimu.

Pirmoji Pagalba

 • Vykdami į komandiruotę Vokietijoje, Švedijoje turėkite su savimi Europos sveikatos draudimo kortelę, su kuria jums bus suteikiama pagalba bet kurioje gydymo įstaigoje. Ją išsiimti galite savo teritorinėje ligoninių kasoje (nemokamai).
 • Vykdami į komandiruotę Suomijoje - pirmąją pagalbą nemokamai gausite Pihlajalinna klinikose. Padalinių adresus rasite: https://www.pihlajalinna.fi
 • Vykdami dirbti į Norvegiją darbuotojai medicininę pagalbą gali gauti bet kurioje valstybinėje gydymo įstaigoje. Bendrasis pagalbos telefono nr. 113.

Papildomos naudos

Lankstus rotacijos grafikas

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Karjeros galimybės

Kvalifikacijos kėlimas

Elgesio normos

Įmonėje netoleruojame:

 • Įmonės automobiliuose rūkyti, vartoti alkoholį ir psichotropines medžiagas, šiukšlinti;
 • Diskriminuoti;
 • Priekabiauti;
 • Tyčiotis;
 • Diskriminuoti dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, priklausymo etninei grupei, religijos.
 • Darbuotojas susidūręs su tokiomis situacijomis, nedvejodamas turi kreiptis į personalo vadovą ir projektų skyriaus vadovą.
 • Už darbo pareigų pažeidimą darbuotojui gali būti skiriamas žodinis įspėjimas. Už pakartotinį pareigų pažeidimą gali būti skiriamas atleidimas iš darbo.

Pažeidimai ir atleidimas

 • Atvykimas į darbą ar buvimas darbe apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar kitų svaiginančių medžiagų bei tokių medžiagų vartojimas darbo vietoje;
 • Priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobūdžio veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje;
 • Atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės normas privalomas;
 • Vagystė ar bandymas pasisavinti įmonės ar kitų asmenų turtą;
 • Darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika;
 • Neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių ir be išankstinio vadovo leidimo.

Kur kreiptis?

 • Į darbo vietoje iškilusius klausimus atsakys Jūsų darbų vadovas. Kitais klausimais kreipkitės į projektų koordinatorių;
 • Jei Jums reikalinga speciali konsultacija tarpusavio santykių darbe, darbo apmokėjimo, socialinių garantijų, atostogų suteikimo ar bet kokiu kitu Jums svarbiu klausimu, personalo specialistas visada Jums padės.
 • Siųskite laišką el. paštu klausk@constro.eu, jeigu turite klausimų į kuriuos negaunate atsakymo, nežinote į ką kreiptis, turite pasiūlymų, nusiskundimų ir pan.
Į VIRŠŲ