Skipsmontering arbeider

Location

Helsinki, Finland

Prosjektet vårt innebar sveising av et isbryterskrog, en krevende oppgave som krevde høyeste kompetanse og presisjon. I tillegg til skroget påtok vi oss sveising av diverse andre stålkonstruksjoner som er integrert i isbryterens funksjonalitet og holdbarhet. Ved å bruke den avanserte og pålitelige 136-sveiseprosessen, sikret vi at hver skjøt var sømløs og strukturelt forsvarlig, noe som garanterer fartøyets evne til å navigere gjennom de tøffeste isete forholdene. Vårt arbeid eksemplifiserte vår forpliktelse til dyktighet innen marin teknikk og sikkerhet.

TOP