Sveising og installasjon av rørledninger for papir- og celluloseindustrien

Beliggenhet

Kouvola, Finland

Sveising og installasjon av teknologiske rørledninger ved UPM Kymi-treforedlingsfabrikken. Montering og sveising av P235GH- og ulike rustfrie stål-rørledninger bestående av rør med diameter DN25-DN700, ved bruk av sveiseprosessene 111 og 141.

TOP