Sveising for Follo Line-prosjektet

Beliggenhet

Norge

Sveising av deler til tunnelboremaskiner. S355J2+N butt- og vinkelsveising av stålstrukturer på 5-65 mm, ved hjelp av sveiseprosessen 135.

TOP