Konstruksjon av bygninger med stålrammestruktur

Beliggenhet

Norge

Bygging av bygninger med stålrammestruktur for ulike formål: supermarkeder, logistikksentre, lagerbygninger, osv. Montering av uisolerte trapesformede eller isolerte sandwichpaneler for vegger og tak.

TOP