Installasjonsarbeid for elektrisk kabling

Location

Tyskland

Installasjonsarbeidet med elektriske ledninger er gjennomført i byggherrens arbeidsanlegg som inneholder:

  • Montering av distribusjonsbokser.
  • Montering av monteringsbraketter, klargjøring av spor for kabellegging.
  • Legge og koble til lavspent- og høyspentkabler.
  • Tilkobling av stikkontakter, brytere, armaturer og andre styresystemer.
  • Tilkobling av distribusjonsstyreskap.
TOP