Elektrisk ledningsinstallasjonsarbeid

Beliggenhet

Finland

Montering av ulike understasjoner og skap, samt elektrisk ledningsinstallasjonsarbeid ved kundens selskap.

TOP