fbpx

Putkistojärjestelmät

Lämpöverkon putkien asennus- ja hitsaustyöt
Tauragė, Liettua

Lämpöverkon P235GH -putkien asennus- ja hitsaustyöt Tauragėn kaupungin lämpöverkkoon.
Yli 1000 metriä DN40-
DN250 läpimittaisia putkia, seinämäpaksuudeltaan 3.6-5.0 mm ja putkenosat asennettiin.

KOHDEPAIKKA

Tauragė, Liettua