fbpx

Teollinen rakentaminen

Elintarviketeollisuuden rakenteiden ja laitteistojen asennus
Liettuassa

Kokonaispainoltaan noin 300 tonnia painavien viljan varastoinnin ja käsittelylaitteistojen asennus
1. Kahden Cimbria -kuivurin (AMG-35 VD180 LM DUAL + 8xCF-30) mitoiltaan 3.9×12.1×30.0
m. asennus
2. Kahden Cimbria -seulan asennus, tyyppiä DELTA 159, varustettuina syöttösuppiloin ja keskipakopuhaltimin, mitoiltaan
4,5×2,3×2,5 m.
3. Kahden viljan vastaanottokuilun asennus kuorma-autoille mitoiltaan 3×18 m.
4. Symaga 3.5⌀-T45 tornisiilojen asennus kuorma-autojen lastaamiseen ja Symaga 4.6⌀-T45 tornisiilojen asennus junien lastaamiseen kiskoilla ja tukirakenteilla.
5. Liukuportein ja moottorein varustetun Cimbria -hihnakuljettimen asennus:
RL-8 – 716m; RL-5 – 9m; RL-3 – 18m.
6. Cimbria -kuppielevaattorin ED-12 – 320 m. asennus.
7. Venttiilein varustettujen putkistojen asennus.

KOHDEPAIKKA

Liettuassa